URGJENTE: Kërkohet vajza nga Shkupi, ka humbur sot!

FËMIJË NË KËRKIM
Quhet Magbule Shabani, që nga ora 14h00 nuk e dimë ku është, është vajza ime kjo, mëson te shkolla “Kongresi i Manastirit” është në klasë të parë, ndërsa jetojmë në Gazibabë te rruga Bajram Shabani.

Në foton ku janë tre fëmijë, ajo në mes është vajza ime!
Ju lutem shpërndajeni, ky është nr. im në rast se keni ndonjë informatë: 072 766 699 Rexhep Shabani