Raporto

Të nderuar lexues, në këtë faqe ju keni mundësi të dërgoni përmbajtjet e juaja të shoqëruara me foto apo video. Nuk është patjeter të jeni gazetarë për ta informuar publikun për ndonjë ndodhi në rrethin tuaj. Gjithashtu, ju keni mundësi të na dërgoni opininonin apo kolumnën tuaj në lidhje me ndonjë çështje. Me këtë opcion, Gurra.mk ka për qëllim qytetarëve tu mundësojë qasje dhe interaktivitet më të madh me mediat e informimit si dhe ato sociale.

Këtë faqe e krijojnë vizitorët e Gurra.mk domethënë se informatat që dorëzohen nuk janë domosdoshmërisht të verifikuara. Duke u nisur nga kjo, Gurra.mk nuk merr përgjegjësi për vërtetësinë ose objektivitetin e materialeve të publikuara. Gurra.mk jo domosdoshmërisht pajtohet me qëndrimet e publikuara. Pasi që teksti dërgohet, të drejtat e publikimit i mban Gurra.mk.

Duke mos dashur të cenojmë opinionet/informatat tuaja, lutemi që ato të mos përmbajnë gjuhë të urrejtjes, fyerje dhe ofendime personale dhe të jenë në lidhje me shkrimin, apo temën për të cilën komentohet. Në të kundërtën, nuk do të publikohen. Ju falenderojmë që na ndiqni dhe ju ftojmë të vazhdoni të jeni pjesë e Gurra.mk

[contact-form-7 id=”110″ title=”raporto”]